Fransa Dışişleri Bakanlığı İle İkili İşbirliği Programı (Bosphorus)

TÜBİTAK ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan "Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) - Bosphorus" çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Sunulacak ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

• Bilgi ve Iletişim Teknolojileri

• Biyoteknoloji

• Nanoteknolojiler

• Malzeme Bilimleri

• Çevre Bilimleri

• Sismik Çalışmalar

• Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler

• Uzay

• Güvenlik

• Taşımacılık-Havacılık dahil

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

• Elektronik başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

• Program web sayfası:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi

TÜBİTAK sisteminde 2509 koduyla anılan programa yukarıda belirtilen elektronik başvuru adresinden en geç 30 Haziran 2015 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.