Hakemlik

AB Çerçeve Programı’nda projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.

Hakemler, Avrupa Komisyonu’na sunulan proje önerilerini değerlendiren Bağımsız Uzmanlar'dır. Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır.

Bireysel başvurular, http://cordis.europa.eu/emmfp7 adresindeki "Register" bölümünde “New Expert” alanından uzman veri tabanına profil girilerek yapılmaktadır.

Hakemlik Başvuru Süreci ile ilgili hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Hakemlik Veritabanına Kayıt Basamakları

Ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK Hakemlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ODTÜ'de hakem olarak görev alan araştırmacılarımızın listesi aşağıdadır:

ODTÜ Hakem Listesi