Akademik Girişimcilik Eğitimi

Sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar nedeniyle girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitede üretilen bilginin, topluma ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetleri içeren “ Akademik Girişimcilik” ise buluşların ticarileştirilmesinde çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda ODTÜ TTO tarafından düzenlenen “ Akademik Girişimcilik” eğitim programının birincisi 11 Şubat 2017 Cumartesi günü ODTÜ Teknokent’te gerçekleştirilecektir. Eğitimde girişimcilik sürecinin ilk ve en önemli aşaması olan iş modeline ve onu oluşturan kırılımlara değinilecektir.

Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesini sağlayan girişimcilik faaliyetlerini destekleyici “ Akademik Girişimcilik” eğitimine katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Şirket sahibi olan veya şirket kurmak isteyen akademisyenlerimiz için faydalı olması beklenen programa katılım için tto@odtuteknokent.com.tr adresine e-posta atılmasını rica ederiz.

Eğitimin programı için tıklayınız.