TÜBİTAK İkili ve Çoklu İşbirliği Destekleri

İkili Proje Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Başvuruya Açık Programlar

2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı

2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı

2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR)  ile İkili İşbirliği Programı

2554 - ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile İkili İşbirliği Programı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğer Programlar

2223-D 2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı Kapsamında Çalıştay Çağrı Programı

2223-D ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Çalıştay Çağrı Programı

2503 - Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı

2504 - İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile İkili İşbirliği Programı

2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı

2508 - Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı

2509 - Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı

2510 - Tunus Yüksek Öğretim ve Bilimsel araştırma Bak. ile İkili İşbirliği Programı

2512 - Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi (NASU) ile İkili İşbirliği Programı

2514 - Ukrayna Devlet Bilim, Yenilik ve Enform.Komitesi (DKNII) ile İkili İşbirliği Prog.

2520 - Yunanistan Arş. ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) ile İkili İşbirliği Prog.

2522 - Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDI) ile İkili İşbirliği Programı

2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı

2524 - İtalya Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı

2527 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile IntenC Programı

2528 - Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi (ANCS) ile İkili İşbirliği Programı

2529 - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MoST) ile İkili İşbirliği Programı

2532 - Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) ile İkili İşbirliği Programı

2533 - Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Tekn. Bakanlığı (MOST) ile İkili İşbirliği Programı

2534 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile 2+2 Programı

2537 - Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi (AS CR) ile İkili İşbirliği Programı

2539 - Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı

2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı

2541 - Karadağ Bilim Bakanlığı (MoS) ile İkili İşbirliği Programı

2542 - Azerbaycan Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili İşbirliği Programı

2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı

2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı

2546 - Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) ile İkili İşbirliği Programı

2547 - Arnavutluk Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Ajansı (ARTI) ile İkili İşbirliği Programı

2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı

2548 - Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS KR) ile İkili İşbirliği Programı

2550 - Research Councils United Kingdom (RCUK) İkili İşbirliği Programı

2551 - British Council ile İkili İşbirliği Programı

2552 - Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) ile İkili İşbirliği Programı

2553 - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İşbirliği Programı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çok Taraflı Programlar

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı) gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.

Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.

- COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
- EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)
- ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi)
- NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi)
- NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim)
- KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)
- Uzay İşbirlikleri