Araştırma Bilgi Günleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde genç araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje olanakları hakkında bilgilendirilmesi ve deneyimli araştırmacılarımızın proje başvuru ve yürütme aşamasındaki deneyimlerini genç araştırmacılarımıza aktarabilmesi amacıyla her yıl Araştırma Bilgi Günleri düzenlemektedir.

Araştırma Bilgi Günleri’nde, genellikle TÜBİTAK'ın ve AB Çerçeve Programlarının sunduğu imkanlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda, TÜBİTAK temsilcileri ve ODTÜ’den uzmanlar proje olanakları ile ilgili genel bilgileri katılımcılara aktarmakta, ardından ilgili proje başlıklarında ODTÜ Öğretim Üyeleri deneyimlerini paylaşmaktadır.

Araştırma Bilgi Günleri'nin sunumlarına ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz (yıllara göre):

ABG 2023

ABG 2022

ABG 2021

ABG 2020

ABG 2019

ABG 2018

ABG 2017

ABG 2016

ABG 2015

ABG 2014

ABG 2013

ABG 2012

ABG 2011

ABG 2010

ABG 2009