Sıkça Sorulan Sorular

TÜBİTAK PROJE PERSONELİ

1. TÜBİTAK projelerinde kimler araştırmacı olabilir?

Proje yürütücüsü tarafından önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olarak yer alabilirler. Bu kişilerin;
- Kurum içinden veya dışından olmaları TÜBİTAK projelerinde yer almaları konusunda bir engel teşkil etmemektedir.
- 2547 Sayılı kanuna tabi olmaları veya hiçbir yerde çalışmıyor olmaları gerekmektedir.

2. TÜBİTAK projelerinde kimler bursiyer olarak çalışabilir?

TÜBİTAK projelerinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak görev alabilmektedirler. Bu şartları sağlayan öğrenci ve araştırmacıların;
- Herhangi bir yerde çalışıp çalışmamaları, bursiyer olmaları konusunda engel teşkil etmemektedir.
- Eğitimlerine/araştırmalarına projenin yürütüldüğü üniversitede devam etmeleri şartı yoktur.

3. TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğretim üyeleri çalışabilir mi?

Yabancı uyruklu öğretim üyeleri, bursiyer olarak projelerde görev alabilecekleri gibi, projede ücret alarak çalışabilmektedir.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin proje yürütücüsü, araştırmacı ve/veya danışman olarak proje ekibinde yer almaları durumunda, kendilerine TÜBİTAK tarafından Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenebilmesi için, araştırmacıların çalıştıkları kurum/kuruluş yetkililerine imzalatılacak dilekçenin başvuru formunun ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

4. TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğrenciler çalışabilir mi?

TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğrenciler ücret alarak çalışamaz. Ancak, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitime devam edenlere burs ödemesi yapılabilir.

5. TÜBİTAK 1007 - Kamu Projeleri’nde personel çalıştırılabilir mi?

TÜBİTAK 1007 Kamu Projelerinde, kurum içinden veya dışından personel çalıştırılabilir.
- Kurum içinden veya başka bir kurum adına çalışan personel, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi araştırmacı olarak çalıştırılabilir.
- Hiçbir yerde çalışmayan destek personeli ya da araştırmacı sosyal güvenliği sağlanarak SSK'lı olarak çalışabilir.