COST Programına Katılım - Uzman Veritabanı

TÜBİTAK’ın bilimsel koordinatörlüğünü üstlendiği ve ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlayan COST (European Cooperation in Science and Technology) programının "Aksiyon" değerlendirme süreçlerinde “hakem” olarak yer alabilmek için “COST Uzman Veritabanına” aşağıda sunulan COST web sayfasından kayıt yapmanız yeterli olacaktır:

https://e-services.cost.eu/user/login/

COST oluşumundan kısaca bahsetmemiz gerekirse:

• COST, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluştur.
• COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel platform baslıklarına “Aksiyon” denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir.
• COST, ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş aksiyonlara dahil olmalarını sağlamaktadır.
• COST Aksiyon bütçesinden, Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) toplantıları, bilimsel çalıştay ve seminerler, kısa sureli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları ve yayım için maddi destekler sağlanmaktadır.
• Hâlihazırda var olan bir projenizle (ör. BAP, TÜBİTAK, H2020 vs.) var olan bir aksiyona üye olabileceğiniz gibi, yeni bir aksiyon önerisinde de bulunabilirsiniz. COST'a aksiyon önerisi http://www.cost.eu/participate/open_call sayfasından verilen linkler aracılığıyla yapılmaktadır.