TÜBİTAK Destekli Projelerde Proje Teşvik İkramiyesi Ödemesi Hakkında

Üniversitemizde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde, Proje Yürütücülerine gönderilen Gelişme Raporunun kabul edilmesine ilişkin yazı akabinde, Üniversitemiz tarafından yapılan Projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde, Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve TÜBİTAK Proje Esasları gereği yeni düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle, http://bap.metu.edu.tr/tubitak-projeleri sayfasında bulunan Ek-17a Formu ilgili projede çalışan Üniversitemiz Personeli için, Ek-17b Formu ise ilgili projede çalışan ODTÜ dışı kamu personeli için proje yürütücüsü tarafından düzenlenecek olup, ekleriyle birlikte BAP Koordinasyon Birimine verilmesi gerekmektedir. Vakıf Üniversitesinde çalışan ve ilgili projede yer alan araştırmacıya ödenecek PTİ tutarı için, proje yürütücüsü tarafından alınacak ön ödeme ile kişinin Üniversitesi tarafından yasal kesintilerinin yapılması şeklinde olan mevcut uygulamaya devam edilecektir.