3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Kayıt Formu / 3rd National Polar Science Workshop Registration Form

Warning message

Submissions for this form are closed.

* Zorunlu Başlıklar/ *Required Fields 

** İzleyici olarak katılım sağlayacakların 7-10. maddeleri doldurması gerekmemektedir. / Viewers are not required to fill in items 7-10.

Ekip başına bir kişinin bildiri sunması yeterlidir. / Only one abstract submission per research team is required.

*** Yalnızca 2. bildiri yüklemek isteyenlerin doldurması gerekmektedir. *** Required only for those who prefer to upload a 2nd abstract.