ABG 2015

2015 yılında Araştırma Bilgi Günleri gerçekleştirilmemiştir.

Horizon 2020’ye olan katılımı arttırabilmek ve ODTÜ’nün bu program içerisindeki rolünü daha etkin kılabilmek için yürütülen çalışmaların başında Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri Konferansı gelmektedir.

ODTÜ önderliğinde Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri Konferansı 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde, Ankara HiltonSA’da başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizden ve Avrupa’dan ilgili kurumların en üst düzey temsilcilerinin katıldığı konferansın birinci gününde, ERA öncelikleri ve Avrupa’daki başarılı uygulamalar görüşülmüş; Türk üniversitelerinin ERA’ya daha aktif katılımı için gerekli olan politika seçenekleri tartışılmıştır. Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği olanakları değerlendirilmiş; ERA’nın işleyişine katkı sağlayan Horizon 2020 destek mekanizmaları üniversitelerden ve kamu-sanayi kuruluşlarından gelen araştırmacılar ile paylaşılmıştır. 400’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren uluslararası katılımlı bu konferans ile Türkiye’deki araştırma üniversitelerinin yurtdışında daha başarılı olması için Türkiye’deki ilk “Türk Araştırma Üniversiteleri Güç Birliği (TAÜG)” oluşturulmuştur.

Konferans raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Konferans web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.