HORIZON2020

2014 yılı itibariyle Avrupa Birliği'nin araştırma destek programı olan 7. Çerçeve Programı sona ermiş ve yerini Horizon 2020 adlı yeni destek programına bırakmıştır.

Horizon2020 - Araştırma ve Yenilik Programı Çerçevesine İlişkin Avrupa Komisyonu Karar Taslağı

21 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 ile ilgili yapmış olduğu resmi açıklama ile onaylanan bütçe duyurulmuştur.

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sayfasından yayınlanmış olan taslak çalışma programlarına ulaşmak için tıklayınız.

Alan bazında çağrılar ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve çağrı dokümanlarına Horizon 2020 Participant Portal'den ulaşmak için tıklayınız.

Üniversite'de Horizon 2020 ile ilgili yapılan çalışmalara ulaşmak için: ODTÜ'de HORIZON2020