ABG 2023

Araştırma Bilgi Günleri - 2023 etkinlik serimiz kapsamında yapılan sunumlar aşağıda verilmektedir.

1- Ufuk Avrupa Programı (HORIZON EUROPE) Tanıtım Sunumu (27 Şubat-3 Mart 2023)

2- ERC Programı Tanıtım Sunumu (24 Mart 2023)

3-EIC Programı ve EIE-EIT Programları Tanıtım Sunumları (4 Nisan 2023)

4-MSCA Programı Bilgi Günü Sunumları (27 Aralık 2023)

     i. How can we attract researchers to Türkiye with MSCA | Dr. Tuğba
Arslan Kantarcıoğlu, TÜBİTAK MSCA National Contact Point

     ii. What does the Marie Curie Alumni Association do? | Dr. Ebru Aydın
Göl, Term Chair of the MCAA Turkey Chapter

     iii. Unraveling the Researcher’s Work-Life Imbalance | Dr. Murat
Güneş, MCAA Bridging Science and Business Working Group Chair

     iv. Boosting Work-Life Balance Workshop | Dr. Joaquín Capablo, Term
Chair of the MCAA Spain and Portugal Chapter