Hakemlik

AB Çerçeve ve HORIZON2020 Progamı’nda projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.

Hakemler, Avrupa Komisyonu’na sunulan proje önerilerini değerlendiren Bağımsız Uzmanlar'dır. Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır.

Bireysel başvurular, http://cordis.europa.eu/emmfp7 adresindeki "Register" bölümünde “New Expert” alanından uzman veri tabanına profil girilerek yapılmaktadır.

Hakemlik Başvuru Süreci ile ilgili hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Hakemlik Veritabanına Kayıt Basamakları

Ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK Hakemlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ODTÜ'de Çerçeve ve HORIZON 2020 Progamı’nda hakem olarak görev alan araştırmacılarımızın listesi aşağıdadır:

ODTÜ 7. ÇP Hakem Listesi

ODTÜ H2020 Hakem Listesi