ABG 2011

Araştırma Bilgi Günleri - Mart 2011

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırmalar Koordinatörlüğü - Proje Destek Ofisi tarafından ilki 2009 yılında gerçekleştirilen “ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri”nin üçüncüsü 23-31 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri - Mart 2011 kapsamında düzenlenen 6 oturumda; Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı başta olmak üzere uluslararası destekler, ulusal Ar-Ge proje olanakları (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ) ve ODTÜ’de Proje Yönetimi ve Finansal Konular ele alınmıştır. Ar-Ge destek olanakları; TÜBİTAK, ilgili kamu kurumlarından gelen uzmanlar ve daha önce bu desteklerden yararlanarak proje yürütmüş / yürütmekte olan ODTÜ öğretim üyeleri tarafından tanıtılmıştır.

Etkinlik kapsammında gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki bağlantılardan kullanıcı adı ve şifrenizle ulaşabilirsiniz:

Aziz Koru-7.Çerçeve Programı Genel Tanıtımı

Prof. Dr. Raşit Turan-AB Çerçeve Programları Başarı Öyküsü

Ayşe Sayın Üke-İkili ve Çoklu İşbirliği Destekleri

Prof. Dr. Gözde Bozdağı Akar-COST Başarı Öyküsü

Selcen Aslan-7. ÇP Marie Curie Programı

Yard. Doç.Dr. Çağdaş Devrim Son-7. ÇP Career Integration Grant Başarı Öyküsü

Özgür Kadir Özer-DPT Ar-Ge Politikaları ve Araştırma Altyapıları

Ferkan Çelik-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Destekleri SAN-TEZ Programı

ODTÜ Proje Destek Ofisi-TÜBİTAK 1007 Programı

Prof. Dr. Ülkü Yetiş-TÜBİTAK 1007 Programı Bir Deneyim

Proje Yönetimi İlkeler ve Süreçler

Etkinlik Afişi ve Programı için:

Araştırma Bilgi Günleri 2011 - Afiş

Araştırma Bilgi Günleri 2011 - Program