ABG 2012

Araştırma Bilgi Günleri - Mart 2012

“ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri”nin dördüncüsü 5 - 26 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri - Mart 2012 kapsamında, 5, 12, 13 ve 26 Mart olmak üzere dört gün boyunca 7 oturum gerçekleştirilmiştir:

 • ODTÜ'de Ar-Ge projelerinin yönetimine destek veren birimler ve destekleyici etkinlikler (Finansal Konular, Fikri Mülkiyet Hakları),
 • 7. Çerçeve Programı (ÇP) Ar-Ge destekleri ve Joint Research Center'da çalışma olanakları,
 • Genç araştırmacılara yönelik TÜBİTAK ve AB Destekleri,
 • Kamu - kamu ve kamu - özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen Ar-Ge Destekleri,
 • Yakın zamanda uygulamaya giren, Kalkınma Ajansı Destekleri ile AB Yenilikçilik Programı (ICT PSP) desteği,
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) aracılığıyla yürütülen AB Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması (IPA) destekleri.

  Tüm başlıklarda, Ulusal İrtibat Noktaları ve ilgili kurum uzmanları konu hakkında bilgi vermiş ve ODTÜ öğretim üyeleri ise deneyimlerini paylaşmışlardır.

  Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki bağlantılardan kullanıcı adı ve şifrenizle ulaşabilirsiniz:

  ODTÜ'de Araştırma Yönetimi

  Aslı Vural-7. ÇP Genel Tanıtımı

  Burcu Göğüş Doğan-7. ÇP İşbirliği Özel Programı

  Aslı Vural-7. ÇP Fikirler Özel Programı

  Burcu Göğüş Doğan-JRC Araştırma ve Çalışma Koşulları

  Tuğba Arslan Kantarcıoğlu-7. ÇP Marie Curie Özel Programı

  Serdar Göktepe-7.ÇP CIG Deneyim Aktarımı

  Fatih Sinan Esen-TÜBİTAK 3501 Programı

  Tekin Varlık-SAN-TEZ Programı

  Özhan Yılmaz-ICT PSP Programı

  Mustafa Zati-Ankara Kalkınma Ajansı (AnkaraKA)

  Sibel Kalaycıoğlu-CFCU Destekleri