TÜBİTAK İkili ve Çoklu İşbirliği Destekleri

İkili Proje Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Başvuruya Açık Programlar

Diğer Programlar

Çok Taraflı Programlar

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı) gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.

Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.

- COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
- EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)
- ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi)
- NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi)
- NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim)
- KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)
- Uzay İşbirlikleri