Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı (03-05 Mayıs 2017)

ODTÜ 10 AR-GE MERKEZİ VE 2 AR-GE PROJESİ İLE AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI’NA KATILIYOR.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde 28 adet uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu araştırma merkezlerinden ODTÜ-BİLTİR, ODTÜ-MEMs, GÜNAM, DEKOSİM, ODTÜ-TSK MODSİMMER, OGAM, BİOMATEN, MERLAB, PAL ve RÜZGEM olmak üzere 10 uygulama ve araştırma merkezi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Külah’ın ‘Flamenco-A Fully-Implantable MEMS-Based Autonomus Cochlear Implant' başlıklı Avrupa Araştırma Konseyi tarafından verilen ERC Güçlendirme Desteği projesi ve Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz’ün ‘Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı’ başlıklı Kalkınma Bakanlığı destekli laboratuvar kurma çalışmaları Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda temsil edilecektir. ODTÜ uygulama ve araştırma merkezlerine ilişkin detaylı bilgiye https://pdo.metu.edu.tr/system/files/duyuru/merkezler-kitabi-28-12-2016.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ODTÜ’nün Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TEKPOL’ün başkanı Prof. Dr. Erkan Erdil ‘Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları’ başlıklı oturumda, ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi GÜNAM’ın başkanı Prof. Dr. Raşit Turan ‘Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı’ ve ODTÜ MikroElektroMekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi MEMs başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın ‘Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı’ başlıklı panellerde sunum yapacaklardır.

ODTÜ’YE ODTÜ TEKNOKENT VE ODTÜ TTO DA EŞLİK EDİYOR.

Amacı ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı olanakları sunmak olan Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkı ODTÜ TEKNOKENT, üniversite-sanayi işbirliğini artıracak sinerjiye katkıda bulunmak üzere Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’na katılım sağlayacaktır.

Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine destek veren ve ODTÜ'den çıkan buluşların ve teknolojinin toplumun hizmetine sunulmasını sağlayan ODTÜ-TTO da Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda ODTÜ’ye eşlik edecektir.