Araştırmalar Koordinatörlüğü - Proje Destek Ofisi

2000 yılında Rektörlük bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Ofisi’nin 2009 yılı itibariyle görevleri yeniden tanımlanmış ve ismi Proje Destek Ofisi olarak değiştirilmiştir.

Araştırmalar Koordinatörlüğü altında faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi, ulusal ve uluslararası projelerle ilgilenen iki alt birimden oluşmaktadır. Birimler, araştırma projelerinin proje geliştirme, yazma, başvuru ve yürütme aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje çağrılarının Üniversite içinde duyurulması, proje destek imkanlarının tanıtılması vb. bilgilendirme faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, formlarının kontrol edilmesi ve bilgilerin araştırma projeleri veritabanına aktarılması Proje Destek Ofisi’nin görevleri arasındadır. Proje Destek Ofisi, başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını yalnızca Üniversite yükümlülükleri açısından incelemekte, başvuruların bilimsel ve biçimsel olarak uygunluğunu değerlendirmemektedir.

Uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgileri Proje Destek Ofisi’nden temin edilebilmektedir. Ayrıca, Üniversitenin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturma, varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar düzenleme vb. proje geliştirme faaliyetleri de yürütülmektedir. Avrupa Birliği destek programları ile ilgili kritik başarı faktörleri ve başarılı projelere ait örnek başvuru dokümanları paylaşılmakta, belirli bir proje fikri için en uygun destek programının seçilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Proje Destek Ofisi, Üniversite’deki araştırma yönetim sistemi ile ilgili bilgi dokümanları ve araştırma performansına ilişkin raporlar hazırlayarak araştırmacıların bilgisine sunmaktadır. 2010 yılında hazırlanan Araştırma Projeleri Başvuru ve Yürütme Kılavuzu’na sayfamızdan ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Proje Destek Ofisi, araştırma ile ilgili proje olanakları ve etkinliklerinin Üniversite içerisinde duyurulabilmesi amacıyla, Research Highlights adlı e-bülteni hazırlamakta, research@metu web sayfasını güncellemekte ve her yılın Mart ayında Araştırma Bilgi Günleri’ni düzenlemektedir.