ODTÜ'de TÜBİTAK BİDEB 2244

ODTÜ, TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı Projeleri için Başvuru Alıyor!

Ülkemiz sanayisinde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine ve doktora derecesinin tamamlanmasından sonra sanayide istihdamının teşvik edilmesine yönelik TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında aşağıdaki linkteki tabloda paylaşılan projelere doktora öğrencileri bursiyer olarak kabul edilecektir.

-Burs miktarı 4.500 TL/ay’dır.

-Burs süresi doktora programı için en fazla 4, bütünleşik doktora programı için en fazla 5 yıldır.

-Burs süresince brüt asgari ücret üzerinden %1 İş Kazası Meslek Hastalığı Primi ve %5 Genel Sağlık Sigortası Primi ODTÜ tarafından yatırılacaktır.

-Doktora çalışmalarının tamamlanmasından sonra 3 yıl boyunca bursiyerler ilgili sanayi ortağı tarafından istihdam edilecektir.

Kimler Başvurabilir?

- ODTÜ’de aşağıdaki linkteki tabloda yer alan bölüm/ana bilim dallarının birinde doktora/bütünleşik doktora  programlarında halen kayıtlı olup henüz doktora tez konusunu belirlememiş olan ve programa destek veren sanayi ortağının ilgilendiği alanda çalışabilecek öğrenciler programa başvurabilir.

*ODTÜ TÜBİTAK BİDEB 2244 Proje Künyeleri için tıklayınız!*

Başvuru ve Detaylı Bilgi için İletişim Kişisi:

ODTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ TTO)

210 7040

tto@odtuteknokent.com.tr